Biuro Rachunkowe mgr inż. Jolanta Krzyształowska

tel. 602 426 822, (12) 421 48 10, e-mail: biuro@rachunkowosckrakow.pl,
ul. Aleja Kijowska 40/3, 30-079 Kraków woj. małopolskie
NIP: 6761194529

Certyfikaty

Solidne biuro księgowe

Właściciel Biura Rachunkowego, zgodnie z obowiązującym prawem,
legitymuje się certyfikatem księgowym Ministerstwa Finansów, uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2002 r.w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 120, poz. 1022 z póź. zm)  podmiot jest uprawniony do wykonywania usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nadto oświadcza iż posiada świadectwo kwalifikacyjne nr 27259/01 wydane przez Ministra Finansów w dniu 17.12.2001 r.

 

  • Biuro posiada ubezpieczenie, obowiązujące podmioty uprawnione do wykonywania działalności usługowej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, obejmujące kwotę roszczeń do 10 000 EUR.

Certyfikat „Centrum Informacji Księgowej”

Cennik

 

 Usługi