Biuro Rachunkowe mgr inż. Jolanta Krzyształowska

tel. 602 426 822, (12) 421 48 10, e-mail: biuro@rachunkowosckrakow.pl,
ul. Aleja Kijowska 40/3, 30-079 Kraków woj. małopolskie
NIP: 6761194529

Cennik

Profesjonalna księgowość

Ceny usług świadczonych przez biuro ustalane są zawsze indywidualnie w drodze negocjacji z Klientem.
Cena końcowa zależy miedzy innymi od:

 • Formy opodatkowania,
 • Formy prawnej,
 • Ilości dokumentów księgowych,
 • Innych – np. czy Klient jest płatnikiem VAT, czy księgowaniu podlegają transakcje zagraniczne UE itp.

Poniższy cennik służy do wyliczenia szacunkowych kosztów obsługi . Nie jest ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.
Ostateczny koszt ustalany jest z każdym klientem indywidualnie. Ceny nie zawierają podatku Vat, który na usługi księgowe
wynosi 22%.

Przykładowe ceny usług:

 1. Ryczałt – od 100,00 zł./1 miesiąc
 2. Ryczałt z ewidencjami VAT – od 150,00 zł./1 miesiąc
 3. Książka przychodów i rozchodów – od 100,00 zł./1 miesiąc
 4. Książka przychodów i rozchodów z ewidencjami VAT – od 120,00 zł./1 miesiąc
 5. Księgi handlowe (pełna księgowość) – od 600,00 zł./szt.
 6. ZUS (wraz z przekazem elektronicznym) – od 50,00zł./szt.
 7. Obsługa kadrowo-płacowa (do 5 pracowników) – od 100,00 zł./szt.
 8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych – 10,00zł./szt.
 9. Doradztwo gospodarcze – od 50,00 zł./szt.